W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego 
im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
al. Ignacego Jana Paderewskiego 35
51-612 Wrocław
tel. 71 3473200 (czynny całą dobę) 

Rektorat:
51-617 Wrocław, ul. Banacha 11
tel. 71 347 3101, 71 347 3114
fax: 71 347 3181
e-mail: rektor@awf.wroc.pl

NIP: 896-00-07-519
Regon: 000327860

Nr konta:
77 1240 3464 1111 0010 6320 9674 Bank Pekao S.A. o/Wrocław

Informacje o Uczelni

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu jest uczelnią dwuwydziałową z Wydziałem Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Wydziałem Fizjoterapii, kształcącą na sześciu kierunkach w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych - dziennych, zaocznych i podyplomowych, a także studiów doktoranckich. Oba Wydziały posiadają pełne uprawnienia akademickie do nadawania tytułów zawodowych licencjata i magistra oraz stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej.
Wrocławska Akademia Wychowania Fizycznego powstała w 1946 roku jako Studium Wychowania Fizycznego przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej współzałożycielem i pierwszym Rektorem był prof. dr hab. Andrzej Klisiecki. W 1950 roku przekształcona została w samodzielną Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego, która w 1956 roku uzyskała uprawnienia do nadawania stopni magisterskich, a następnie w 1972 przemianowana została na Akademię Wychowania Fizycznego. Od 1966 roku posiada prawa doktoryzowania, a od 1990 roku prawa przeprowadzania przewodów habilitacyjnych.
Absolwentami i pracownikami Uczelni są członkowie licznych towarzystw naukowych, organizacji społecznych i politycznych, posłowie na Sejm, członkowie gremiów opiniotwórczych w   szkolnictwie wyższym i   kulturze fizycznej. W dotychczasowej, 74 letniej historii uczelni, studia magisterskie ukończyło blisko 22 tysiące absolwentów. 
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu posiada również znaczny dorobek w kształceniu kadr naukowych kultury fizycznej. Wypromowano w niej ponad 700 doktorów, ok. 90 doktorów habilitowanych oraz 20 profesorów nauk kultury fizycznej.
Dotychczasowymi doktorami Honoris Causa Akademii są Primo Nebiolo, Zbigniew Drozdowski, Tadeusz Ulatowski, Renne de Lubersac, Władimir Zatsiorski, Kazimierz Denek, Robert M. Malina, George E. Kilian, Tadeusz Luty, Tadeusz Szulc, Krystyna Nazar, Guang H. Yue, Andrzej Wit, Peter Weinberg, Krzysztof Klukowski, Claude-Louis Gallien, Jerzy Smorawiński, Marek Bojarski, Wiesław Osiński oraz Andrzej Kraśnicki.
Z Akademią związani są znani trenerzy i sportowcy polscy, medaliści igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata oraz mistrzostw Europy  - między innymi Kazimierz Górski, Bogdan Cybulski, Ryszard Szurkowski, Rafał Kubacki, Renata Mauer, Tomasz Motyka.
Od 2002 roku Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu bierze udział w Programie Erasmus. Głównym celem uczestnictwa Akademii w Programie Erasmus jest promowanie i zwiększenie internacjonalizacji instytucji na wszystkich poziomach i we wszystkich aspektach jej funkcjonowania z korzyścią dla studentów, pracowników i społeczności akademickiej AWF, a także przyczynianie się do modernizacja i jakości funkcjonowania uczelni jako całości oraz w kontekście jej funkcjonowania w otoczeniu społecznym i gospodarczym.
W kilku ostatnich latach wrocławska AWF jest jedną z najwyżej cenionych w kraju. Kilkakrotnie zajmowała ona pierwsze miejsce w różnych rankingach uczelni wychowania fizycznego w Polsce.
Obecnie Akademia spełnia europejskie wymogi kształcenia, zgodne z ECTS (The European Credit Transfer System). Tym samym, bez przeszkód mogą w niej studiować studenci z wszystkich krajów Unii Europejskiej.
Misją Uczelni jest przyczynianie się do doskonalenia poziomu zdrowia i jakości życia przez tworzenie, poszerzanie i upowszechnianie wiedzy w zakresie kultury fizycznej, kształtowanie umiejętności wykorzystywania wiedzy przez specjalistów zawodowych w obszarach wychowania fizycznego, rekreacji ruchowej, sportu i fizjoterapii, dla pożytku poszczególnych obywateli i całego społeczeństwa oraz przez wpływ na podwyższanie stanu kultury fizycznej w Polsce. Misją Uczelni jest także kultywowanie i rozwijanie tradycji akademickich i umacnianie etosu wiedzy, wolności i poszanowania europejskich zasad demokracji.  

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wypełnia swą misję realizując następujące zadania:

W zakresie kształcenia:

 • rozwijanie osobowości studentów, wyposażanie w wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy zawodowej i w funkcjonowaniu w złożonym świecie, wyrabianie umiejętności samodzielnego zdobywania i uzupełniania wiedzy przez całe życie oraz krytycznego myślenia
 • rozwijanie umiejętności współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu oraz umiejętności pracy zespołowej;
 • rozwijanie umiejętności dostosowywania się do zmian zachodzących w otaczającej nas rzeczywistości, szczególnie na rynku pracy;
 • rozwijanie kompetencji zawodowych i społecznych do pracy i życia we współczesnej Europie bez granic;
 • kształtowanie racjonalnych, etycznych i zaangażowanych postaw obywatelskich;
 • przełamywanie barier i uprzedzeń etnicznych, budowanie pozytywnych relacji między ludźmi różnych narodowości, religii i poglądów;
 • wyrabianie otwartości na świat i wrażliwości na kulturę;
 • wyrabianie wrażliwości na środowisko naturalne.


W zakresie badań naukowych:

 • tworzenie nowej wiedzy przez prowadzenie badań naukowych zarówno motywowanych dążeniem do odkrywania, jak i myślą o dobru wspólnym;
 • przyswajanie wyników badań prowadzonych w świecie i przekazywanie ich do użytku społecznego;
 • popularyzowanie nauki i upowszechnianie świadomości jej znaczenia dla społeczeństwa wiedzy;
 • aktywne partnerstwo w zakresie współpracy naukowo-badawczej z innymi ośrodkami akademickimi w Polsce i zagranicą;


Wirtualny spacer po obiektach

Kampus AWF - Lokalizacja

Powiadom znajomego