W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu.

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-12.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-30.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
  • zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest mgr Adam Stępień. Kontakt: adam.stepien@awf.wroc.pl, tel. 71 347 3343. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu odpowiada mgr Adam Stępień, adam.stepien@awf.wroc.pl, tel.71 347 3343.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

AWF Wrocław, budynek Rektoratu, 51-617 Wrocław, ul. Banacha 11
Budynek z ograniczeniami w dostępnie dla osób niepełnosprawnych (schody, brak windy).

AWF Wrocław, budynek 51-617 Wrocław, ul. Witelona 25.
Budynek posiada platformę umożliwiającą wejście osobom niepełnosprawnym, brak wind.

Kompleks Stadionu Olimpijskiego:
Budynek P-1, 51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35.
Budynek z ograniczeniami w dostępie dla osób niepełnosprawnych (schody, brak windy).

Kompleks Stadionu Olimpijskiego:
Budynek P-2, 51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35.
Budynek z ograniczeniami w dostępie dla osób niepełnosprawnych (schody, brak windy).

Kompleks Stadionu Olimpijskiego:
Budynek P-3, 51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35.
Budynek z ograniczeniami w dostępie dla osób niepełnosprawnych (schody, brak windy).

Kompleks Stadionu Olimpijskiego:
Budynek P-4, 51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35.
Budynek posiada windy umożliwiające osobom na wózkach poruszanie się po budynku, dostępne toalety dla niepełnosprawnych.

Kompleks Stadionu Olimpijskiego:
Budynek P-5, 51-612 Wrocław, ul. Mickiewicza 58. Budynek posiada windy umożliwiające osobom na wózkach poruszanie się po budynku, dostępne toalety dla niepełnosprawnych.

Kompleks Stadionu Olimpijskiego:
Budynek WOSS, 51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35.
Budynek z ograniczeniami w dostępie dla osób niepełnosprawnych (schody, brak windy).

Kompleks Stadionu Olimpijskiego:
Dom Studencki Olimpia, 51-684 Wrocław, ul. Mickiewicza 98. Budynek z ograniczeniami w dostępie dla osób niepełnosprawnych (schody, brak windy).

Kompleks Stadionu Olimpijskiego:
Spartakus, 51-684 Wrocław, ul. Mickiewicza 98. Budynek z ograniczeniami w dostępie dla osób niepełnosprawnych (schody) dostępna winda.

Ośrodek Dydaktyczno–Sportowy w Olejnicy, 67-418 Przemęt, ul. Leśna 2.

Aplikacje mobilne

mObywatel to bezpłatna i oficjalna publiczna aplikacja mobilna. Wydawana jest przez polski rząd, a za jej rozwój odpowiada zespół Ministerstwa Cyfryzacji. Aplikacja to obecnie sześć usług:

mTożsamość, której używać można, np. odbierając przesyłki polecone na poczcie, w pociągach, ale również wszędzie, gdzie nie jest potrzebny tradycyjny, plastikowy dowód osobisty.

mLegitymacja szkolna – czyli cyfrowa wersja legitymacji szkolnej uprawniająca do wszystkich ustawowych ulg i zniżek.

mLegitymacja studencka – legitymacja studencka potwierdzająca przynależność do uczelni, dająca ustawowe zniżki.

mPojazd – elektroniczny dokument przygotowany z myślą o właścicielach i współwłaścicielach pojazdów.

eRecepta – dostęp do listy niezrealizowanych recept, wystawionych dla Ciebie i Twoich bliskich. Polak za granicą - podpowie, co zrobić w razie kłopotów podczas wyjazdu.

Aplikację można pobrać ze strony: https://www.gov.pl

Powiadom znajomego