W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego 
im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
al. Ignacego Jana Paderewskiego 35
51-612 Wrocław
tel. 71 3473200 (czynny całą dobę) 

Rektorat:
51-617 Wrocław, ul. Banacha 11
tel. 71 347 3101, 71 347 3114
fax: 71 347 3181
e-mail: rektor@awf.wroc.pl

NIP: 896-00-07-519
Regon: 000327860

Nr konta:
77 1240 3464 1111 0010 6320 9674 Bank Pekao S.A. o/Wrocław

Rektorat

XML

Informacje kontaktowe
tel: 71 347 3101, 71 347 3114, 71 347-31-81
51-617 Wrocław
ul. Banacha 11 (Rektorat)
e-mail: rektor@awf.wroc.pl


Kierownictwo
mgr Izabela Kawulak - Kierownik Rektoratu
Nadzoruje pracę Rektoratu pod względem organizacyjnym i administracyjnym. Obsługa  Biura Rektora.
pok. 1/3
tel: 71 3473101
e-mail: izabela.kawulak@awf.wroc.pl 


Biuro Prorektora ds. Nauczania
tel: 3125, 71 347 3127, 71 347 3178  
e-mail: dzial.nauczania@awf.wroc.pl

Biuro Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
sprawy nauki i współpracy z zagranicą, Erasmus+
tel: 71 347 3113,  fax: 71 347-3179
„Welcome Centre”
51-612 Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35;
tel: 71347-3586
Wielofunkcyjna Hala Sportowa

Biuro Prorektora ds. Studenckich i Sportu Akademickiego
sprawy studenckie, pomoc materialna, redakcja „Życia Akademickiego”, Szkoła Doktorska
tel: 71 347 3131, 71 347 3163, fax: 71 347-3153
e-mail: stypendia@awf.wroc.pl


Pracownicy
mgr Anna Adamczyk-Kozak - Starszy specjalista ds. administracyjnych
Koordynacja planowania i rozliczania godzin dydaktycznych nauczycieli akademickich. Sprawozdawczość dot. kształcenia: MEiN , GUS. Obsługa Sekretariatu Prorektora ds. Nauczania 

pok. 2/9
tel. 71 347 3125
e-mail: anna.kozak@awf.wroc.pl

__________________________________

Przygotowywanie rozkładów zajęć dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (płatnych); rezerwacja sal (zajęcia obligatoryjne, egzaminy, konferencje, studia podyplomowe, kursy, wynajmy zewnętrzne); obsługa systemu USOS wg kompetencji.

Monika Wojciechowska - Specjalista ds. nauczania
p. 2/6
tel:  71 347 3178
e-mail: monika.wojciechowska@awf.wroc.pl  

Izabela Wacker-Małolepsza - referent
pok. 2/6
tel: 71 347 3127
e-mail: izabela.wacker-malolepsza@awf.wroc.pl 

Anna Skrzypczyk- referent administracyjny
tel: 71347-3127

___________________________________

mgr inż. Monika Ilecka-Folcik - Specjalista Administracyjny (Biuro Erasmus)
pok. 2/1
tel:  71 347 3103
e-mail: monika.ilecka-folcik@awf.wroc.pl 

mgr Magdalena Opala - Specjalista ds. współpracy z zagranicą (Biuro Erasmus) 
pok. 2/3
tel:  71 347 31 13
e-mail: magdalena.opala@awf.wroc.pl 

Monika Kleszcz – Specjalista ds. administracyjnych
Pok. 2/3
tel:  71 347 34 66

_____________________________

mgr Ligia Poniatowska - Główny specjalista ds. studenckich i sportu akademickiego.
Zajmuje się wykonywaniem czynności związanych z przyznaniem pomocy materialnej studentom wszystkich rodzajów studiów, naliczaniem stypendium dla obcokrajowców, prowadzeniem spraw związanych z opłatami, zwolnieniami za powtarzanie przedmiotu, przyjmowaniem podań i ewidencjonowaniem decyzji Prorektora ds. Studenckich i Sportu Akademickiego.
pok. 0/3
tel:  71 347 3131
e-mail: ligia.poniatowska@awf.wroc.pl 

mgr Anna Cierniak - Specjalista administracyjny
Zajmuje się wykonywaniem czynności związanych z przyznaniem pomocy materialnej studentom wszystkich rodzajów studiów, wykonywaniem czynności związanych z przyznaniem pomocy materialnej studentom studiów doktoranckich, wykonywaniem czynności związanych z przyznaniem zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych uczestnikom studiów doktoranckich, prowadzeniem spraw związanych z opłatami, zwolnieniami za powtarzanie przedmiotu, przyjmowaniem podań i ewidencjonowanie decyzji Prorektora ds. Studenckich i Sportu Akademickiego. Biuro Szkoły Doktorskiej. 
pok. 0/3
tel: 71 347 3163
e-mail: anna.cierniak@awf.wroc.pl 


Grzegorz Langner - Kierowca
e-mail: grzegorz.langner@awf.wroc.pl  


Do zakresu działania Rektoratu należy:

 1. Prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących, uchwał Senatu, Zarządzeń Rektora, umów dotyczących działalności naukowo-badawczej, rejestru studentów obcokrajowców.
 2. Kompletowanie poczty przychodzącej i przekazywanie jej Rektorowi
  i Prorektorom.
 3. Redagowanie odpowiedzi na pisma otrzymywane przez Rektora i Prorektorów. Dbałość o ich terminowe sporządzanie.
 4. Upowszechnianie na stronie internetowej informacji związanych
  z działalnością Rektora i Prorektorów.
 5. Prowadzenie spraw dotyczących wnioskowania i rozliczania projektów badawczych MNiSzW, Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 6. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej potencjału aparaturowego katedr.
 7. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej współpracy z zagranicą wynikającej z programów międzynarodowych i umów dwustronnych.
 8. Prowadzenie korespondencji z placówkami zagranicznymi w celu pozyskania nowych partnerów do współpracy naukowej i dydaktycznej.
 9. Prowadzenie spraw dotyczących udziału nauczycieli akademickich
  w zagranicznych i krajowych konferencjach naukowych, stażach, misjach, kursach.
 10. Prowadzenie spraw dotyczących kształcenia nauczycieli akademickich
  w ramach staży i kursów naukowych, w tym również zagranicznych.
 11. Koordynowanie planowania zajęć dydaktycznych wydziałów dla każdego rodzaju studiów (studia stacjonarne oraz niestacjonarne – zaoczne i wieczorowe).
 12. Nadzorowanie wykorzystania sal wykładowych i ćwiczeniowych – studia dzienne, zaoczne, wieczorowe (zajęcia obligatoryjne, egzaminy), konferencje, studia podyplomowe, kursy, wynajmy zewnętrzne.
 13. Nadzór nad planowaniem i rozliczaniem godzin dydaktycznych nauczycieli akademickich wydziałów oraz jednostek ogólnouczelnianych.
 14. Nadzór nad wprowadzonym systemem ECTS oraz nadzór nad opracowaniem przez wydziały pakietów informacyjnych ECTS.
 15. Nadzorowanie systemu badania losów absolwentów.
 16. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z pomocą materialną dla studentów i doktorantów.
 17. Nadzór nad przyznawaniem miejsc w domu studenckim oraz nad działalnością stołówki studenckiej, bufetów studenckich oraz klubu studenckiego
 18. Współpraca z Biurem Karier w zakresie pozyskiwania ofert pracy dla absolwentów Akademii.
 19. Współpraca z opiekunami poszczególnych roczników w zakresie działalności wychowawczej i socjalno-bytowej.
 20. Współpraca z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego w zakresie organizacji imprez studenckich.
 21. Planowanie wykorzystania obiektów sportowych Akademii z uwzględnieniem działalności sportowo-rekreacyjnej.
 22. Przygotowywanie pod względem organizacyjnym spotkań Rektora
  i Prorektorów  w Akademii i poza nią.
 23. Organizacyjne przygotowywanie posiedzeń Senatu. Przekazywanie do Obsługi Prawnej informacji o podjętych uchwałach Senatu oraz innych informacji lub decyzji Senatu do odpowiednich jednostek Akademii.
 24. Współudział w pracach związanych z organizacją i obsługą uroczystości uczelnianych, a także targami edukacyjnymi, imprezami studenckimi.
 25. Zarządzanie finansowymi środkami budżetowymi będącymi w dyspozycji Rektora i Prorektorów.
 26. Nadzór nad realizacją poleceń wydawanych przez Rektora i Prorektorów oraz przekazywanie informacji o ich wykonaniu.
 27. Koordynacja prac o charakterze ogólnouczelnianym zlecanych przez Rektora i Prorektorów.
 28. Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości.

Brak artykułów