W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego 
im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu
al. Ignacego Jana Paderewskiego 35
51-612 Wrocław
tel. 71 3473200 (czynny całą dobę) 

Rektorat:
51-617 Wrocław, ul. Banacha 11
tel. 71 347 3101, 71 347 3114
fax: 71 347 3181
e-mail: rektor@awf.wroc.pl

NIP: 896-00-07-519
Regon: 000327860

Nr konta:
77 1240 3464 1111 0010 6320 9674 Bank Pekao S.A. o/Wrocław

Konkurs otwarty (nr 10/2023) na stanowisko lektora (grupa pracowników dydaktycznych) w wymiarze 1,0 etatu

REKTOR
AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW
WE WROCŁAWIU

ogłasza konkurs otwarty (nr 10/2023) na stanowisko lektora
(grupa pracowników  dydaktycznych)
w wymiarze 1,0 etatu w Centrum Języków Obcych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 742) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:

Opis stanowiska:

Stanowisko Lektora (dydaktycznego) związane jest z prowadzeniem zajęć dydaktycznych z obszaru nauczania języka angielskiego oraz działalnością organizacyjną na rzecz AWF Wrocław.

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Co najmniej tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny o specjalności filologia angielska,
 2. Kilkuletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego, udokumentowany świadectwami pracy,
 3. Znajomość metodyki nauczania języka angielskiego, w tym umiejętność przygotowania dokumentów dydaktycznych takich jak testy, egzaminy, programy, itp.
 4. Umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych z języka angielskiego ogólnego, specjalistycznego oraz dla celów akademickich,
 5. Predyspozycje do pracy dydaktycznej oraz dobre umiejętności komunikacyjne.

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami z obszaru nauczania języka angielskiego.
 • Działalność organizacyjna na rzecz AWF Wrocław.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • Zgłoszenie udziału w konkursie.
 • Życiorys.
 • Zwięzła charakterystyka osiągnięć naukowych i dydaktycznych.
 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, praktykę zawodową oraz dorobek publikacyjny.
 • Oświadczenie zgodne z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu i zatrudnienia zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
  Dane osobowe osoby zainteresowanej będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie zainteresowanej przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

AWF Wrocław zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi jedynie rekomendację dla Rektora. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Spraw Pracowniczych Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu, 51-612 Wrocław, al. I.J. Paderewskiego 35 (Hala Wielofunkcyjna, pok. 17) lub przesłać na adres: kadry@awf.wroc.pl do dnia 06.10.2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2023 r.

 

Powiadom znajomego