Główny Księgowy - Kwestor 
mgr inż. Zofia Tarnowska

e-mail: kwestor@awf.wroc.pl 
tel. 71 347 3214
fax: 71 347 3244

adres: 
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 
Stadion Olimpijski
Wielofunkcyjna Hala Sportowa pok. 32
al. I. J. Paderewskiego 35
51-612 Wrocław