GŁÓWNY KSIĘGOWY - KWESTOR 
mgr inż. Zofia Tarnowska


Dział Księgowości

mgr Anna Adamczyk-Kozak - Specjalista ds. księgowości
Specjalista ds. zatrudnienia i płac
Elżbieta Krzesaj - Specjalista ds. księgowości
Hala Wielofunkcyjna, pok. 28
mgr Sylwia Wieszczek - specjalista ds. projektów
Projekt POPC Aktywna Platforma Informacyjna E-SCIENCEPLUS.PL
Hala Wielofunkcyjna, pok. 32
mgr Justyna Żurawek - Specjalista ds. księgowości
Hala Wielofunkcyjna, pok. 28
mgr Marzena Parafińska - Specjalista ds. finansowo-księgowych
Hala Wielofunkcyjna, pok 28
Agnieszka Lenczewska-Krawczyk - Specjalista ds. księgowości
Hala Wielofunkcyjna, pok. 32
mgr Iwona Komornicka - Starszy specjalista ds. finansowych
Hala Wielofunkcyjna, pok. 28
Bożena Filipiak - Specjalista ds. kosztów
Hala Wielofunkcyjna, pok. 32

Działalność

  • Rozliczenia finansowo-księgowe Uczelni z dostawcami, odbiorcami, pracownikami i studentami.
  • Sprawozdawczość finansowa,
  • Planowanie,
  • Zestawienia o przychodach i kosztach na potrzeby jednostek wewnętrznych Uczelni.
  • Rozliczanie podatku VAT.

 

Konto bankowe Uczelni: Bank Pekao S.A. o/Wrocław, 77 1240 3464 1111 0010 6320 9674
NIP: 896-00-07-519
REGON: 000327860
Numer rodzaju prowadzonej działalności: EKD-8030, PKD-8542B

Kasa czynna w każdy drugi dzień tygodnia w godz. 9.00-13.00