GŁÓWNY KSIĘGOWY - KWESTOR 
mgr inż. Zofia Tarnowska