WŁADZE WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
  
Teresa Sławińska-Ochla,
DZIEKAN
Wydziału Wychowania Fizycznego 
prof. dr hab. Teresa Sławińska-Ochla

Marta Wieczorek,
Prodziekan ds. Nauki
dr hab. Marta Wieczorek, prof. AWF 

Ryszard Błacha,
Prodziekan ds Nauczania
dr Ryszard Błacha

Jacek Stodółka,
Prodziekan ds Studenckich
dr hab. Jacek Stodółka

 

WŁADZE WYDZIAŁU FIZJOTERAPII

Anna Skrzek,
DZIEKAN 
Wydziału Fizjoterapii
 prof. dr hab. Anna Skrzek

Jarosław Marusiak,
Prodziekan ds Nauki 
dr hab. Jarosław Marusiak, prof. AWF


Krystyna Rożek-Piechura,
Prodziekan ds Nauczania 
dr hab. Krystyna Rożek-Piechura, prof. AWF

Dorota Wójtowicz,
Prodziekan ds Studenckich
dr Dorota Wójtowicz

WŁADZE WYDZIAŁU SPORTU 
Tadeusz Stefaniak,
DZIEKAN
Wydziału Sportu
dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. AWF 

Aneta Stosik,
Prodziekan ds. Nauczania
dr Aneta Stosik-Sołtyk


Adam Kawczyński
Prodziekan ds. Badań Naukowych 
dr hab. Adam Kawczyński prof. AWF


Jadwiga Pietraszewska,
Prodziekan ds. Studenckich
dr hab. Jadwiga Pietraszewska, prof. AWF[start] [koniec]