Władze Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu 
  


Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu
dr hab. Tadeusz Stefaniak prof. AWF


Prodziekan ds. Nauczania na Kierunku Wychowanie Fizycznego
dr hab. Marta Wieczorek, prof. AWF 

Prodziekan ds. Nauczania na Kierunku Turystyka i Rekreacja
dr hab. Dariusz Mroczek, prof. AWF

Prodziekan
Prodziekan ds. Nauczania na Kierunku Sport
dr hab. Jarosław Domaradzki, prof. AWF

Prodziekan ds. Studenckich
dr hab. Aneta Stosik, prof. AWF


Władze Wydziału Fizjoterapii Dziekan Wydziału Fizjoterapii
prof. dr hab. Anna Skrzek

Prodziekan ds Nauczania 
prof. dr hab. Krystyna Rożek-Piechura

Prodziekan ds Studenckich
dr Dorota Wójtowicz
[start] [koniec]