Władze Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu 
  
Tadeusz Stefaniak,
Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu
dr hab. Tadeusz Stefaniak prof. AWF

Marta Wieczorek,
Prodziekan ds. Nauczania na Kierunku Wychowanie Fizycznego
dr hab. Marta Wieczorek, prof. AWF 

Prodziekan ds. Nauczania na Kierunku Turystyka i Rekreacja
dr hab. Dariusz Mroczek, prof. AWF

Prodziekan
Prodziekan ds. Nauczania na Kierunku Sport
dr hab. Jarosław Domaradzki, prof. AWF

 

Aneta Stosik,
Prodziekan ds. Studenckich
dr hab. Aneta Stosik, prof. AWF


Władze Wydziału Fizjoterapii 

Anna Skrzek,
Dziekan Wydziału Fizjoterapii
prof. dr hab. Anna Skrzek


Krystyna Rożek-Piechura,
Prodziekan ds Nauczania 
prof. dr hab. Krystyna Rożek-Piechura

Dorota Wójtowicz,
Prodziekan ds Studenckich
dr Dorota Wójtowicz
[start] [koniec]