Władze Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu 
  
Tadeusz Stefaniak,
Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu
dr hab. Tadeusz Stefaniak prof. AWF

Marta Wieczorek,
Prodziekan ds. Nauczania na Kierunku Wychowanie Fizycznego
dr hab. Marta Wieczorek, prof. AWF 

Prodziekan ds. Nauczania na Kierunku Turystyka i Rekreacja
dr hab. Dariusz Mroczek, prof. AWF

Prodziekan
Prodziekan ds. Nauczania na Kierunku Sport
dr hab. Jarosław Domaradzki, prof. AWF

 

Aneta Stosik,
Prodziekan ds. Studenckich
dr Aneta Stosik-Sołtyk


Władze Wydziału Fizjoterapii 

Anna Skrzek,
Dziekan Wydziału Fizjoterapii
prof. dr hab. Anna Skrzek


Krystyna Rożek-Piechura,
Prodziekan ds Nauczania 
prof. dr hab. Krystyna Rożek-Piechura

Dorota Wójtowicz,
Prodziekan ds Studenckich
dr Dorota Wójtowicz
[start] [koniec]