WŁADZE WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU 
  
Tadeusz Stefaniak,
DZIEKAN
Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu
dr hab. Tadeusz Stefaniak 

Marta Wieczorek,
Prodziekan ds. Nauczania na Kierunku Wychowanie Fizycznego
dr hab. Marta Wieczorek, prof. AWF 

Prodziekan

Prodziekan ds. Nauczania na Kierunku Turystyka i Rekreacja
dr hab. Bogdan Pietraszewski, prof. AWF

 

Prodziekan

Prodziekan ds. Nauczania na Kierunku Sport
dr hab. Jarosław Domaradzki, prof. AWF

 

Aneta Stosik,

Prodziekan ds. Studenckich
dr Aneta Stosik-Sołtyk

 

WŁADZE WYDZIAŁU FIZJOTERAPII

Anna Skrzek,
DZIEKAN 
Wydziału Fizjoterapii
 prof. dr hab. Anna Skrzek


Krystyna Rożek-Piechura,
Prodziekan ds Nauczania 
dr hab. Krystyna Rożek-Piechura, prof. AWF

Dorota Wójtowicz,
Prodziekan ds Studenckich
dr Dorota Wójtowicz


[start] [koniec]