WŁADZE WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
Teresa Sławińska-Ochla,  
DZIEKAN
Wydziału Wychowania Fizycznego 
prof. dr hab. Teresa Sławińska-Ochla

Marta Wieczorek,
Prodziekan ds. Nauki
dr hab. Marta Wieczorek, 
prof. AWF 
Ryszard Błacha,
Prodziekan ds Nauczania
dr Ryszard Błacha
Jacek Stodółka,
Prodziekan ds Studenckich
dr hab. Jacek Stodółka


WŁADZE WYDZIAŁU FIZJOTERAPII

Anna Skrzek,
DZIEKAN 
Wydziału Fizjoterapii
 prof. dr hab. Anna Skrzek
Jarosław Marusiak,
Prodziekan ds Nauki 
dr hab. Jarosław Marusiak, prof. AWF

Krystyna Rożek-Piechura,
Prodziekan ds Nauczania 
dr hab. Krystyna Rożek-Piechura, prof. AWF

Dorota Wójtowicz,
Prodziekan ds Studenckich
dr Dorota Wójtowicz

WŁADZE WYDZIAŁU SPORTU 

Tadeusz Stefaniak,

DZIEKAN
Wydziału Sportu

dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. AWF 
Aneta Stosik,
Prodziekan ds. Nauczania
dr Aneta Stosik
Adam Kawczyński
Prodziekan ds. Badań Naukowych 
dr hab. Adam Kawczyński prof. AWF
Jadwiga Pietraszewska,
Prodziekan ds. Studenckich
dr hab. Jadwiga Pietraszewska, prof. AWF


[start] [koniec]