WŁADZE WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Teresa Sławińska-Ochla,
Dziekan 
Wydziału Wychowania Fizycznego 
prof. dr hab. Teresa Sławińska-Ochla

 Marta Wieczorek,
Prodziekan ds. Nauki
 
dr hab. Marta Wieczorek, prof. AWF 

Ryszard Błacha, 
Prodziekan ds Nauczania 
dr Ryszard Błacha 

Jacek Stodółka,
Prodziekan ds Studenckich 
dr hab. Jacek Stodółka

 WŁADZE WYDZIAŁU FIZJOTERAPII 
 

Anna Skrzek,
Dziekan Wydziału Fizjoterapii 
prof. dr hab. Anna Skrzek

 

Jarosław Marusiak,
Prodziekan ds Nauki 
dr hab. Jarosław Marusiak, prof. AWF

 

Krystyna Rożek-Piechura,
Prodziekan ds Nauczania
dr hab. Krystyna Rożek-Piechura, prof. AWF

Dorota Wójtowicz,
Prodziekan ds Studenckich 
dr Dorota Wójtowicz
 WŁADZE WYDZIAŁU SPORTU 
 Tadeusz Stefaniak,
Dziekan Wydziału Sportu
dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. AWF
 
 Aneta Stosik,
Prodziekan ds. Nauczania 
dr Aneta Stosik
 Adam Kawczyński
Prodziekan ds. Badań Naukowych 
dr hab. Adam Kawczyński prof. AWF
Jadwiga Pietraszewska,
Prodziekan ds. Studenckich 
dr hab. Jadwiga Pietraszewska, prof. AWF