Władze Wydziału Wychowania Fizycznego 
Teresa Sławińska-Ochla,  
Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego 
prof. dr hab. Teresa Sławińska-Ochla

Marta Wieczorek,
Prodziekan ds. Nauki
dr hab. Marta Wieczorek, 
prof. AWF 
Ryszard Błacha,
Prodziekan ds Nauczania
dr Ryszard Błacha
Jacek Stodółka,
Prodziekan ds Studenckich
dr hab. Jacek Stodółka


Władze Wydziału Fizjoterapii 

Anna Skrzek,
Dziekan Wydziału Fizjoterapii
 prof. dr hab. Anna Skrzek
Jarosław Marusiak,
Prodziekan ds Nauki 
dr hab. Jarosław Marusiak, prof. AWF

Krystyna Rożek-Piechura,
Prodziekan ds Nauczania 
dr hab. Krystyna Rożek-Piechura, prof. AWF

Dorota Wójtowicz,
Prodziekan ds Studenckich
dr Dorota Wójtowicz

Władze Wydziału Sportu

Tadeusz Stefaniak,
Dziekan Wydziału Sportu
dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. AWF
 
Aneta Stosik,
Prodziekan ds. Nauczania
dr Aneta Stosik
Adam Kawczyński
Prodziekan ds. Badań Naukowych 
dr hab. Adam Kawczyński prof. AWF
Jadwiga Pietraszewska,
Prodziekan ds. Studenckich
dr hab. Jadwiga Pietraszewska, prof. AWF


[start] [koniec]