Władze Wydziału Wychowania Fizycznego 
Teresa Sławińska-Ochla,  
Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznegoprof. dr hab. Teresa Sławińska-Ochla