Władze Wydziału Wychowania Fizycznego 
Teresa Sławińska-Ochla,  
Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznegoprof. dr hab. Teresa Sławińska-Ochla

https://awf.wroc.pl/uczelnia/teresa-slawinska-ochla-1461

Marta Wieczorek,
Prodziekan ds. Nauki dr hab. Marta Wieczorek, prof. AWF 
Ryszard Błacha,
Prodziekan ds Nauczania - dr Ryszard Błacha