na kadencję 2020 – 2024

Przewodnicząca Rady Wydziału Fizjoterapii,
Dziekan
Prof. dr hab. Anna Skrzek 

Prodziekani 
Prof. dr hab. Krystyna Rożek-Piechura
Dr Dorota Wójtowicz

Prof. dr hab. n. med. Piotr Dzięgiel
Prof. dr hab. Dariusz Kałka
Prof. dr hab. Katarzyna Kisiel - Sajewicz
Prof. dr hab. Jarosław Marusiak
Prof. dr hab. Joanna Szczepańska - Gieracha
Prof. dr hab. Marek Woźniewski
Dr hab. Waldemar Andrzejewski, prof. AWF
Dr Dagmara Chamela-Bilińska
Dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk prof. AWF
Dr hab. Ryszard Jasiński, prof. AWF
Dr hab. Iwona Malicka, prof. AWF
Dr Łukasz Pawik
Dr Agnieszka Pisula-Lewandowska
Dr hab. Bożena Ostrowska, prof. AWF
Dr hab. Krzysztof Kassolik, prof. AWF
Dr hab. Tomasz Sipko, prof. AWF

Studenci 
Kamila Jaje
Jakub Gawron
Alicja Juszczak

Osoby zaproszone z głosem doradczym 
Dr hab. Małgorzata Mraz, prof. AWF - Kierownik Szkoły Doktorskiej