na kadencję 2020 – 2024

Przewodnicząca Rady Wydziału Fizjoterapii,
Dziekan
Prof. dr hab. Anna Skrzek 

Prodziekani 
Prof. dr hab. Krystyna Rożek-Piechura
Dr Dorota Wójtowicz

Prof. dr hab. n. med. Piotr Dzięgiel
Prof. dr hab. inż. Felicja Fink-Lwow
Prof. dr hab. Anna Jaskólska
Prof. dr hab. Artur Jaskólski
Prof. dr hab. Dariusz Kałka
Prof. dr hab. Michał Kuczyński
Prof. dr hab. Jarosław Marusiak
Prof. dr hab. Krzysztof A. Sobiech
Prof. dr hab. Marek Woźniewski
Dr hab. Waldemar Andrzejewski, prof. AWF
Dr Dagmara Chamela-Bilińska
Dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk prof. AWF
Dr hab. Ryszard Jasiński, prof. AWF
Dr hab. Iwona Malicka, prof. AWF
Dr Łukasz Pawik
Dr Agnieszka Pisula-Lewandowska
Dr hab. Bożena Ostrowska, prof. AWF
Dr hab. Krzysztof Kassolik, prof. AWF
Dr hab. Tomasz SIipko, prof. AWF

Studenci 
Kamila Jaje
Jakub Jędrzychowski
Alicja Juszczak

Osoby zaproszone z głosem doradczym 
Dr hab. Małgorzata Mraz, prof. AWF - Kierownik Szkoły Doktorskiej