na kadencję 2020 – 2024

 1. Prof. dr hab. Anna SKRZEK – Przewodnicząca Rady Wydziału Fizjoterapii, Dziekan
 2. Prof. dr hab. Krystyna ROŻEK-PIECHURA - Prodziekan
 3. Dr Dorota WÓJTOWICZ - Prodziekan
 4. Prof. dr hab. n. med. Piotr DZIĘGIEL
 5. Prof. dr hab. inż. Felicja FINK-LWOW
 6. Prof. dr hab. Anna JASKÓLSKA
 7. Prof. dr hab. Artur JASKÓLSKI
 8. Prof. dr hab. Dariusz KAŁKA
 9. Prof. dr hab. Michał KUCZYŃSKI
 10. Prof. dr hab. Jarosław MARUSIAK
 11. Prof. dr hab. Krzysztof A. SOBIECH
 12. Prof. dr hab. Marek WOŹNIEWSKI
 13. Dr hab. Waldemar ANDRZEJEWSKI, prof. AWF
 14. Dr Dagmara CHAMELA - BILIŃSKA
 15. Dr hab. Ewa DEMCZUK-WŁODARCZYK, prof. AWF
 16. Dr hab. Ryszard JASIŃSKI, prof. AWF
 17. Dr hab. Iwona MALICKA, prof. AWF
 18. Dr Łukasz PAWIK
 19. Dr Agnieszka PISULA-LEWANDOWSKA
 20. Dr hab. Bożena OSTROWSKA, prof. AWF
 21. Dr hab. Krzysztof KASSOLIK, prof. AWF
 22. Dr hab. Tomasz SIPKO, prof. AWF

STUDENCI:
23. Kamila JAJE 
24. Jakub JĘDRZYCHOWSKI 
25. Alicja JUSZCZAK 

OSOBY ZAPROSZONE Z GŁOSEM DORADCZYM

Kierownik Szkoły Doktorskiej
26. Dr hab. Małgorzata MRAZ, prof. AWF