na kadencję 2020 – 2024

 1. Prof. dr hab. Anna SKRZEK – Przewodnicząca Rady Wydziału Fizjoterapii, Dziekan
 2. Prof. dr hab. Krystyna ROŻEK-PIECHURA  - Prodziekan
 3. Dr Dorota  WÓJTOWICZ - Prodziekan
 4. Prof. dr hab. n. med. Piotr DZIĘGIEL
 5. Prof. dr hab. inż. Felicja FINK-LWOW
 6. Prof. dr hab. Anna JASKÓLSKA
 7. Prof. dr hab. Artur  JASKÓLSKI
 8. Prof. dr hab. Dariusz  KAŁKA
 9. Prof. dr hab. Michał  KUCZYŃSKI
 10. Prof. dr hab. Jarosław MARUSIAK
 11. Prof. dr hab. Krzysztof A. SOBIECH
 12. Prof. dr hab. Marek  WOŹNIEWSKI
 13. Dr hab. Waldemar ANDRZEJEWSKI, prof. Uczelni
 14. Dr Dagmara CHAMELA-BILIŃSKA
 15. Dr hab. Ewa  DEMCZUK-WŁODARCZYK, prof. Uczelni
 16. Dr hab. Ryszard JASIŃSKI, prof. Uczelni
 17. Dr hab. Krzysztof KASSOLIK, prof. Uczelni
 18. Dr hab. Iwona MALICKA, prof. Uczelni
 19. Dr Łukasz PAWIK
 20. Dr Agnieszka PISULA-LEWANDOWSKA
 21. Dr hab. Bożena OSTROWSKA, prof. Uczelni
 22. Dr hab. Tomasz SIPKO, prof. Uczelni

Studenci 

23. Kamila JAJE
24. Jakub JĘDRZYCHOWSKI
25. Maciej ZAGROBELNY

Osoby zaproszone z głosem doradczym

26. Dr hab. Małgorzata  MRAZ, prof. Uczelni - Kierownik Szkoły Doktorskiej