na kadencję 2020 – 2024

 1. Prof. dr hab. Anna Skrzek - Przewodnicząca Rady Wydziału Fizjoterapii, Dziekan
 2. Dr hab. Krystyna Rożek-Piechura, prof. Uczelni - Prodziekan
 3. Dr Dorota Wójtowicz - Prodziekan
 4. Prof. dr hab. n. med. Piotr Dzięgiel
 5. Prof. dr hab. inż. Felicja Fink-Lwow
 6. Prof. dr hab. Anna Jaskólska
 7. Prof. dr hab. Artur Jaskólski
 8. Prof. dr hab. Michał Kuczyński
 9. Prof. dr hab. Jarosław Marusiak
 10. Prof. dr hab. Krzysztof A. Sobiech
 11. Prof. dr hab. Marek Woźniewski
 12. Dr hab. Waldemar Andrzejewski, prof. Uczelni
 13. Dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. Uczelni
 14. Dr hab. Ryszard Jasiński, prof. Uczelni
 15. Dr hab. Krzysztof Kassolik, prof. Uczelni
 16. Dr hab. Iwona Malicka, prof. Uczelni
 17. Dr hab. Bożena Ostrowska, prof. Uczelni
 18. Dr hab. Tomasz Sipko, prof. Uczelni
 19. Dr Dagmara Chamela-Bilińska
 20. Dr Łukasz Pawik
 21. Dr Agnieszka Pisula-Lewandowska

Studenci:
 22. Kamila Jaje
 23. Jakub Jędrzychowski 
 24. Maciej Zagrobelny 

Osoby zaproszone z głosem doradczym: 
 25. Dr hab. Małgorzata Mraz, prof. Uczelni
       Kierownik Szkoły Doktorskiej