na kadencję 2020 – 2024

 1. Prof. dr hab. Anna Skrzek – Przewodnicząca Rady Wydziału Fizjoterapii, Dziekan
 2. Dr hab. Krystyna Rożek-Piechura prof. Uczelni - Prodziekan
 3. Dr Dorota Wójtowicz - Prodziekan
 4. Prof. dr hab. n. med. Piotr Dziegiel
 5. Prof. dr hab. inż. Felicja Fink-Lwow
 6. Prof. dr hab. Anna Jaskólska
 7. Prof. dr hab. Artur Jaskólski
 8. Prof. dr hab. Michał Kuczyński
 9. Prof. dr hab. Jarosław Marusiak
 10. Prof. dr hab. Krzysztof A. Sobiech
 11. Prof. dr hab. Marek Woźniewski
 12. Dr hab. Waldemar Andrzejewski, prof. Uczelni
 13. Dr Dagmara Chamela-Bilińska
 14. Dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. Uczelni
 15. Dr hab. Ryszard Jasiński, prof. Uczelni
 16. Dr hab. Iwona Malicka, prof. Uczelni
 17. Dr Łukasz Pawik
 18. Dr Agnieszka Pisula-Lewandowska
 19. Dr hab. Bożena Ostrowska, prof. Uczelni
 20. Dr hab. Krzysztof Kassolik, prof. Uczelni
 21. Dr hab. Tomasz Sipko, prof. Uczelni

Studenci:
 22. Kamila Jaje
 23. Szymon Morga
 24. Paulina Świerczyńska

Osoby zaproszone z głosem doradczym: 
 25. Dr hab. Małgorzata Mraz, prof. Uczelni
       Kierownik Szkoły Doktorskiej