na kadencję 2020 – 2024

1. Prof. dr hab. Anna Skrzek – Przewodnicząca Rady Wydziału Fizjoterapii, Dziekan
2. Dr hab. Krystyna Rożek-Piechura prof. Uczelni - Prodziekan
3. Dr Dorota Wójtowicz - Prodziekan
4. Prof. dr hab. n. med. Piotr Dziegiel
5. Prof. dr hab. inż. Felicja Fink-Lwow
6. Prof. dr hab. Anna Jaskólska
7. Prof. dr hab. Artur Jaskólski
8. Prof. dr hab. Michał Kuczyński
9. Prof. dr hab. Krzysztof A. Sobiech
10. Prof. dr hab. Marek Woźniewski
11. Dr hab. Waldemar Andrzejewski, prof. Uczelni
12. Dr Dagmara Chamela-Bilińska
13. Dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. Uczelni
14. Dr hab. Ryszard Jasiński, prof. Uczelni
15. Dr hab. Iwona Malicka, prof. Uczelni
16. Dr hab. Jarosław Marusiak, prof. Uczelni
17. Dr Łukasz Pawik
18. Dr Agnieszka Pisula-Lewandowska
19. Dr hab. Bożena Ostrowska, prof. Uczelni
20. Dr hab. Krzysztof Kassolik, prof. Uczelni
21. Dr hab. Tomasz Sipko, prof. Uczelni

STUDENCI:
22. Kamila Jaje
23. Szymon Morga
24. Paulina Świerczyńska

OSOBY ZAPROSZONE Z GŁOSEM DORADCZYM
25. Dr hab. Małgorzata Mraz, prof. Uczelni
Kierownik Szkoły Doktorskiej