Przewodniczący Rady Wydziału Fizjoterapii,
Dziekan:   
prof. dr hab. Anna Skrzek

Prodziekan
dr hab. Jarosław Marusiak, prof. AWF Wrocław

Prodziekan
dr hab. Krystyna Rożek- Piechura, prof. AWF Wrocław

Prodziekan
dr Dorota Wójtowicz

Członkowie                       
prof. dr hab. n. med. Piotr Dzięgiel
prof. dr hab. Felicja Fink-Lwow
prof. dr hab. Anna Jaskólska
prof. dr hab. Artur Jaskólski
prof. dr hab. Michał Kuczyński
prof. dr hab. Krzysztof A. Sobiech
prof. dr hab. Marek Woźniewski
dr hab. Waldemar Andrzejewski, prof. AWF Wrocław
dr hab. Ewa Bieć, prof. AWF Wrocław
dr hab. Agnieszka Chwałczyńska
dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. AWF
dr hab. inż. Alicja Dziuba-Słonina, prof. AWF Wrocław
dr hab. Wioletta Dziubek-Rogowska, prof. AWF Wrocław
dr hab. Czesław Giemza, prof. AWF Wrocław
dr hab. Ryszard Jasiński, prof. AWF Wrocław
dr hab. Krzysztof Kassolik, prof. AWF Wrocław
dr hab. Katarzyna Kisiel-Sajewicz, prof. AWF Wrocław
dr hab. Joanna Kowalska, prof. AWF Wrocław
dr hab. Iwona Malicka, prof. AWF Wrocław
dr hab. Tomasz Michaluk, prof. AWF Wrocław
dr hab. Małgorzata Mraz, prof. AWF Wrocław
dr hab. Bożena Ostrowska, prof. AWF Wrocław
dr hab. Krzysztof Pezdek, prof. AWF Wrocław
dr hab. Tomasz Sipko, prof. AWF Wrocław
dr hab. Joanna Szczepańska-Gieracha, prof. AWF Wrocław
dr hab. Kinga Węgrzynowska-Teodorczyk, prof. AWF Wrocław
dr Agnieszka Dębiec-Bąk
dr Zdzisław Lewandowski
dr Adam Paluszak
dr Agnieszka Pisula-Lewandowska
mgr Iwona Dobrzańska
Maria Ciałowicz
Kamila Jaje
Kajetan Maciaszek
Szymon Morga
Paulina Okrzymowska
Oskar Skoczeń
Paulina Świerczyńska

Przedstawiciel Związku Zawodowego "Solidarność" 
dr hab. Kazimierz Witkowski, prof. AWF Wrocław