Przewodniczący Rady Wydziału Fizjoterapii,
Dziekan:   
prof. dr hab. Anna Skrzek

Prodziekan
dr hab. Jarosław Marusiak, prof. AWF Wrocław

Prodziekan
dr hab. Krystyna Rożek- Piechura, prof. AWF Wrocław

Prodziekan
dr Dorota Wójtowicz

Członkowie                       
prof. dr hab. n. med. Piotr Dzięgiel
prof. dr hab. Felicja Fink-Lwow
prof. dr hab. Anna Jaskólska
prof. dr hab. Artur Jaskólski
prof. dr hab. Michał Kuczyński
prof. dr hab. Krzysztof A. Sobiech
prof. dr hab. Marek Woźniewski
dr hab. Waldemar Andrzejewski
dr hab. Ewa Bieć
dr hab. Agnieszka Chwałczyńska
dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. AWF
dr hab. inż. Alicja Dziuba-Słonina
dr hab. Wioletta Dziubek-Rogowska
dr hab. Czesław Giemza
dr hab. Ryszard Jasiński
dr hab. Krzysztof Kassolik
dr hab. Katarzyna Kisiel-Sajewicz, prof. AWF Wrocław
dr hab. Joanna Kowalska
dr hab. Iwona Malicka
dr hab. Tomasz Michaluk
dr hab. Małgorzata Mraz, prof. AWF Wrocław
dr hab. Bożena Ostrowska, prof. AWF Wrocław
dr hab. Krzysztof Pezdek
dr hab. Tomasz Sipko
dr hab. Joanna Szczepańska-Gieracha, prof. AWF Wrocław
dr hab. Kinga Węgrzynowska-Teodorczyk
dr Agnieszka Dębiec-Bąk
dr Zdzisław Lewandowski
dr Adam Paluszak
dr Agnieszka Pisula-Lewandowska
mgr Iwona Dobrzańska
mgr Ewelina Wierzbicka
Maria Ciałowicz
Kamila Jaje
Kajetan Maciaszek
Szymon Morga
Paulina Okrzymowska
Oskar Skoczeń
Piotr Świdurski
Paulina Świerczyńska