w sprawie: ogłoszenia w dniach 2 i 31 maja 2024 r. dni rektorskich dla studentów wszystkich lat studiów.Załączniki:

Zarządzenie Rektora nr 18/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r.