w sprawie: ustalenia terminarza Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2024/2025.Załączniki:

Zarządzenie Rektora nr 18/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r.