Ryszard Bartoszewicz,

 

 

 

 

 

Prorektor do Spraw Nauczania 
dr hab. Ryszard Bartoszewicz, prof. AWF
51-617 Wrocław, ul. Banacha 11 
71 347 3166
e-mail: prorektor.nauczania@awf.wroc.pl

Małgorzata Słowińska-Lisowska,

 

 

 

 

 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 
prof. dr hab. Małgorzata Słowińska-Lisowska
 51-617 Wrocław, ul Banacha 11 
 71 347 3157, tel./fax 71 347 3179 
e-mail: prorektor.nauki@awf.wroc.pl 

Agnieszka Pisula-Lewandowska,

Prorektor ds. Studenckich i Sportu Akademickiego 
dr Agnieszka Pisula-Lewandowska
51-617 Wrocław, ul Banacha 11 
71 347 3154
e-mail: prorektor.sport@awf.wroc.pl

Prorektor

 

 

 

 Prorektor ds. Organizacyjnych i Współpracy z Otoczeniem
 dr Ireneusz Cichy
 51-617 Wrocław, ul. Banacha 11 
 71 3473 549,  607 265 550